turtai


turtai
tur̃tai sm. pl. (2) KBII53, turtaĩ (4) 1. žr. turtas 1: Tur̃tai, nauda I. Tur̃tų dalytojas . Valstybės tur̃tai NdŽ. Įsigyti tur̃tų NdŽ. Turtùs krauti NdŽ. Žemė pieska, iš grybų, uogų turtų̃ nesusdėsi Azr. Didelis ponas buvo, turtų̃ nežinojo galo DrskŽ. Neturi kur deda turtų̃, nu tai ataduoda Švnč. Tę nenusineši tuos turtùs, o čia gal jau suskaitytos dienos – tai ko plėšytis! Jrb. Jai tik tur̃tai, tik pinigai, tik mašinos! Kbr. Viešpataliau, i ko teip žmoguo reik tų turtų̃ norėti! End. I turtų̃ gana, visko gana, kai sergi Ukm. Maža čia tau turtų̃, tik dabok sveikatos Ant. Susenėjus turtų̃ nesukrausi Vj. Matai, ką turtaĩ daro! Mlt. Turtùs veja veja visą amžių ana Klt. Karvė daba tur̃tai, tūkstantes kaštuo[ja] Krš. Vaga (vagia) ir išeina į turtùs (praturtėja), iš darbo nelabai prabagotėsi Krš. Paskiau ažpyko gaspadorius, kad nieko neneša tur̃tų [aitvaras] Jdp. Bagotoji panytėlė turteliais raminas, o toj biedna vargdienėlė saulute dabinas (d.) Brž. Žinau tavo turtus, visą bagotystę: pirty blusų, avilys musių NS654(Brž). Turtus ne lėbausenai, bet astankai krovė S.Dauk. Mūsų pono galybė ir turtai vis ėjo mažyn J.Bil. Pons mūsų, norėdamas padauginti turtų, tąkart, kada aš verkiu, pasidaro kurtu D.Pošk. Tas, kas pajėgia, gali savo protu ir savo rankomis sukrauti turtus; o pagaliau ar iš viso reikalingi turtai S.Zob. Buvo daug pasaulėj turtingiausių žemių: tur̃tais lepo, tur̃tais gaišo, dabar – kaip nebūta A.Baran. Jos paniekino visus lobius ir turtùs DP525. Idant artimojo mūsų penigų alba turtų neimtumbim Vln14. Alkstančius papildė jis turtais ir bagotuosius tuščius apleido VlnE159. Davėt (davė tau) turtus Dievas SGII28. O kokius jis turi turtus: jog aš žinau, kad jį apiviešpatavo Ponas dangaus ir žemės MP111. | Žemiški tur̃tai NdŽ. Žemės tur̃tai išveda iš proto, iš gyvenimo Pžrl. Ivinskis buvo tai žmogus, kuriam žemės turtai užvis mažiau rūpėjo Pt. Pasaulio tur̃tuose linksminamės, gėriuose kūno gyvename DP273. | Reikia iškraulyt visi turtaĩ (rakandai, daiktai) ir sukraulyt DrskŽ. ^ Tėvas sukrauna turtus dūsaudamas, o sūnus praranda švilpaudamas LTR(Aln). Ne su turtais gyvensi – su žmogum Vel. Žmogaus turtai kojų apačiose (dirbk ir būsi turtingas) LTR(Jz), Pšl. Kur dideli turtai, ten žmonys nevalgę LTR(Grk). Turtų netekę pažįstam jų gerybę M. Turtai ne visuomet doriems kliūna M. Pas to ilsa turtai, kurs lygiai dirbti prigudęs S.Dauk. Ir giriasi savo turtais kap jaučias ragais KrvP(Mrk). Ir gerą žmogų netikėti turtai pagadina KrvP(). 2. kokių nors materialinių gėrybių sankaupa: Žemės tur̃tai (nafta, anglys, metalai ir pan.) . Gamtos tur̃tai NdŽ. Lietuvos girių turtai . Tarp visų didžiausių turtų mūsų krašte buvo turiamas medus ir žvėrių kailiai S.Dauk. | Dideli, neaprėpiami vasaros turtai! E.Miež.prk. apie dvasines, kultūrines vertybes: Dangiški tur̃tai NdŽ. Kalbos turtai . Poetas A. Baranauskas buvo pasiryžęs atgaivinti iš užmaršties dulkių senuosius liaudies kūrybos turtus . Lietuviškuose raštuose dainos yra turtai didelės prekios, skarbai brangūs A1884,248. Prašome apie turtùs dvasiškus ir amžinus DP74. 3. žr. turtas 3: Ana savo senatvę nubengė tur̃tuose Akm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • turtas — tur̃tas sm. (2) KBII53, Š, FT, NdŽ, KŽ, (4) 1. sing. SD121, H182, R, R290, MŽ, MŽ387, N, I, K, M, LsB538, L, LL9, Rtr nuosavybės teisėmis turimos materialinės gėrybės: Asmeninis, bendras, įgytinis tur̃tas NdŽ. Visuomenės (visuomeninis) tur̃tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užverti — užverti, ùžveria, užvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ; L žuverti, žùveria, žuvėrė Pls 1. užsmeigti: Po daug užvėrei kilbasos, pakrimto pakrimto pelė i nue[jo] Klt. Vasarą anta meškerės kirmėlaitę ùžveria, an kriūkelio, meta anta vandenio ir susgauna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mongol invasions of India — v · …   Wikipedia

  • Станкевич, Владимир Бенедиктович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Станкевич. Владимир Бенедиктович Станкевич (лит. Vladas Stankevičius; с 1944 Vladas Stanka; 16 ноября 1884(18841116), Биржай  25 декабря 1968, Вашингтон)  литовский и… …   Википедия

  • Владас Станка — Владимир Бенедиктович Станкевич (лит. Vladas Stankevičius; c 1944 Vladas Stanka; 4 января 1884, Биржай 25 декабря 1968, Вашингтон) литовский и русский общественный и политический деятель, юрист, правовед, философ. Содержание 1 Ранние годы 2 Годы… …   Википедия

  • Владас Станкявичюс — Владимир Бенедиктович Станкевич (лит. Vladas Stankevičius; c 1944 Vladas Stanka; 4 января 1884, Биржай 25 декабря 1968, Вашингтон) литовский и русский общественный и политический деятель, юрист, правовед, философ. Содержание 1 Ранние годы 2 Годы… …   Википедия

  • Владимир Бенедиктович Станкевич — (лит. Vladas Stankevičius; c 1944 Vladas Stanka; 4 января 1884, Биржай 25 декабря 1968, Вашингтон) литовский и русский общественный и политический деятель, юрист, правовед, философ. Содержание 1 Ранние годы 2 Годы революций …   Википедия

  • aitas — sm. (1) vaikštikas, padauža, nenuorama: Kur tu tokį aitą prisiprašysi į darbą! Kp. Ką tu suvaikysi tą aitą: šiandien čia, rytoj – dievažin kur Kp. Kad pradėjo lakstyt su tuo aitu, nebelauk gera Kp. ◊ aitais (aitų keliaĩs) eĩti (išeĩti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apačia — apačià sf. (3b); R, SD347 apatinė, žemiau esanti ko nors dalis: Kalno apačià K. Sienų viršus sveikas, tik apačià papuvus Gs. Namai nuo apačiõs pradėjo degt Grž. Statinės apačià prakiuro Dkš. Ir mano per viršų neina [vanduo į batus], tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language